Lekárske a vedecké konferencie

Vedecké konferencie na tému "Chronické srdcové zlyhávanie"

V rámci projektu Kardiak sme v roku 2014 organizovali stretnutia odborníkov v krajských mestách na Slovensku.

Viac podrobností

Medicína 21. storočia - liečba bolesti

Edukačný projekt v spolupráci so Slovenským inštitútom pre psychotraumatologiu a EMDR (SIPE) zameraný na autogénny tréning, čo v preklade znamená "seba utvárajúce systematické cvičenie".

Viac podrobností

Stretnutie mladých biochemikov a molekulárnych biológov Slovenska

September nie je len mesiacom Alzheimerov choroby, ale už 14 rokov je aj mesiacom, kedy sa na Slovensku v rámci Drobnicovho memoriálu stretávajú a aj trošku medzi sebou súťažia mladí vedci pracujúci na poli biochémie a molekulárnej biológie.

Viac podrobností

XXVIII. Xenobiochemické sympózium, 17.-19. 6. 2015

V dňoch 17.-19.júna 2015 sme boli súčasťou XXVIII. Xenobiochemického sympózia, ktoré sa konalo v príjemnom prostredí hotela Golfer v Kremnici.

Viac podrobností

Vzdelávanie detí

Omalovánky

Viac podrobností

Združenie pre pomoc rozvoja vzdelávania a zdravotníctva v Afganistane (ZRVZA)

Dlhoročný sen, postaviť školu pre krajanov v Afganistane začal realizovať doc. N. Jalili až koncom roka 2013, kedy sa po 23 rokoch vrátil späť do rodiska. Tam získal pozemok o rozlohe 4000 m2 na periférií mesta Mazare Sharif, kde nie je žiadna škola.

Viac podrobností

Športové aktivity

Tenisový turnaj zdravotníkov

Bolo nám cťou niekoľko rokov byť súčasťou tenisového turnaja zdravotníkov, ktorý mal 41 ročnú tradíciu a tradične sa konával vo Zvolene. Na tomto turnaji si zdravotníci mohli porovnať svoje športové zručnosti a pri neformálnych diskusiách prebrať odborné témy rôznych špecializácií.

Viac podrobností

Popularizáciu vedy

Noc výskumníkov 2017

Noc výskumníkov 2017

Naše občianske združenie SANITAS SLOVACA, agentúra pre rozvoj zdravia na Slovensku v spolupráci so spoločnosťou Moving Medical Media, s.r.o. podporilo stánok, Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky Centra biovied (ÚMFG CBv) SAV na 11. ročníku Noci výskumníkov.

Viac podrobností

Noc výskumníkov 2016

Dňa 30.9.2016 sa v starej tržnici v Bratislave uskutočnil jubilejný 10. ročník noci výskumníkov. Občianske združenie SANITAS SLOVACA podporilo stánok, ktorý pripravili zamestnanci oddelenia transportných proteínov, Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky (ÚMFG) SAV.

Viac podrobností