NAŠE PROJEKTY

Med&Com

Projekt CDR - HEGITO 7 (CDR-H7)

Jedná sa o štúdiu iniciovanú doc. MUDr. Skadaným s cieľom hľadať jednoduchý, reprodukovateľný a výpovedný parameter, ktorý by odrážal bakteriálny mikrobióm u pacientov s cirhózou pečene. CDR-H7 je súčasť prospektívnej kohortovej štúdie IH7 - ktorá sleduje aj viaceré iné imunologické parametre pri ACLF (ACUTE - ON – CHRONIC LIVER FAILURE)

Med&Com

Med&Com - osvojenie si nových spôsobov elektronickej komunikácie pacient – lekár a lekár - pacient

V projekte s názvom „Med&Com - osvojenie si nových spôsobov elektronickej komunikácie pacient – lekár a lekár - pacient“ sa zameriame na oboznámenie cieľových skupín s najnovšími poznatkami v rozvoji informatiky v oblasti zdravotníctva...

Viac podrobností
Interactive library

Interactive library

Multimediálna interaktívna edukačná online platforma určená pre najmodernejšiu formu vzdelávania.

Otvoriť interaktívnu knižnicu Viac podrobností
Projekt MessingerRNA

MessingerRNA

Prinášame unikátny projekt prvej, slovenskej, verejnej, vedeckej databanky. Projekt je zameraný hlavne na zlepšenie vzájomnej spolupráce medzi pacientami, lekármi a vedcami, čo prináša prospech ako pre odbornú tak aj širokú verejnosť.

Viac podrobností
Projekt Kardiak

Projekt Kardiak

Sledovanie pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním v podmienkach ambulantných lekárov a internistov v klinickej praxi na Slovensku.

Výsledky štúdie Stránka projektu
Diabetes mellitus 3D

Diabetes mellitus 3D

V rokoch 2015-2016 sme v spolupráci so spoločnosťami Dynamic 3D a Moving Medical Media pripravili moderné multimediálne prednášky v SK a ENG jazyku pod odbornou garanciou prof. MUDr. Mariána Mokáňa, DrSc., FRCP Edin.

Viac podrobností
IMUDIA

Imudia

Sledovanie prevalencie a analýza rizikových faktorov diabetes mellitus vzniknutého po orgánovej transplantácii (srdce, obličky, pečeň).

Viac podrobností