O projekte Messinger RNA

Prinášame unikátny projekt prvej, slovenskej, verejnej, vedeckej databanky. Projekt je zameraný hlavne na zlepšenie vzájomnej spolupráce medzi pacientami, lekármi a vedcami, čo prináša prospech ako pre odbornú tak aj širokú verejnosť.

Naše laboratórium

Čo ponúkame

Ponúkame sprostredkovanie vzoriek podľa Vašich požiadaviek (RNA, DNA, proteíny, popr. vzorku periférnej krvi) od onkologických pacientov. K vzorkám sú dodávané tiež klinické parametre podľa Vášho výberu. Máte za sebou roky práce v základnom výskume, dosiahnuté zaujímavé výsledky, ktoré by mohli pomôcť pacientom či už s onkologickým, alebo iným závažným ochorením, len ich overenie na klinických vzorkách Vám spôsobuje vrásky na čele? Ak je tomu tak a vo Vašom laboratóriu máte problém so získavaním vzoriek od pacientov neváhajte nás kontaktovať.

Ponúkame tiež bezplatné organizovanie diskusií pre pacientov s onkologickým ochorením, kde by sme im radi vysvetlili, ako klinický výskum funguje, prečo je potrebný a čo pre nich znamená zapojenie sa do takéhoto výskumu. Tieto diskusie ponúkajú tiež priestor pre pacientov pýtať sa vedcov na novinky ohľadom výskumu ich ochorenia.

Ponúkame organizovanie spoločných vedecko-klinických konferencií, kde sú vítaní ako vedci tak aj lekári. O nových vedeckých poznatkoch a problémoch z klinickej praxe treba diskutovať spoločne. Iba v prípade spojenia vzájomných síl lekárov, vedcov a pacientov môžeme dosiahnuť posun v boji proti onkologickým ochoreniam.

Chcem sa dobrovoľne zapojiť do výskumu

Pre onkologický výskum sú samozrejme najdôležitejšie vzorky od pacientov trpiacich onkologickým ochorením. Avšak, aby bolo možné definitívne zistiť a potvrdiť, ktoré molekuly by mohli byť zapojené v rozvoji či progresii ochorenia, je nevyhnutné porovnávať vzorky pacientov so vzorkami od zdravej populácie. A preto, ak máte záujem pomôcť v tomto výskume. neváhajte nás kontaktovať. Táto pomoc pritom nestojí nič viac ako jednu, max. dve skúmavky Vašej periférnej krvi, ktorá by bola odobraná lekárom u nás v laboratóriu.