Tenisový turnaj zdravotníkov

Bolo nám cťou niekoľko rokov byť súčasťou tenisového turnaja zdravotníkov, ktorý mal 41 ročnú tradíciu a tradične sa konával vo Zvolene. Na tomto turnaji si zdravotníci mohli porovnať svoje športové zručnosti a pri neformálnych diskusiách prebrať odborné témy rôznych špecializácií.