XXVIII. Xenobiochemické sympózium, 17.-19. 6. 2015

V dňoch 17.-19.júna 2015 sme boli súčasťou XXVIII. Xenobiochemického sympózia, ktoré sa konalo v príjemnom prostredí hotela Golfer v Kremnici.

Čestné predsedníctvo nad podujatím prevzali prof.RNDr. Ján Turňa, CsC. (podpredseda Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu), prof.MVDr. Juraj Koppel, DrSc. (podpredseda pre ekonomiku SAV) a prof.Ing. Ján Šajbidor, DrSc. (dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave).

Dlhoročná tradícia tohto sympózia dáva možnosť slovenským a českým vedcom z oblasti xenobiochémie, farmakológie, toxikológie, molekulárnej biológie a ďalších príbuzných odborov prezentovať a diskutovať najnovšie poznatky z ich výskumov. Spestrením náročného vedeckého programu bola aj návšteva mincovne a bane v Kremnici.

Bolo naším obohatením a potešením byť súčasťou tohoto výnimočného sympózia.