Združenie pre pomoc rozvoja vzdelávania a zdravotníctva v Afganistane (ZRVZA)

Dlhoročný sen, postaviť školu pre krajanov v Afganistane začal realizovať doc. N. Jalili až koncom roka 2013, kedy sa po 23 rokoch vrátil späť do rodiska. Tam získal pozemok o rozlohe 4000 m2 na periférií mesta Mazare Sharif, kde nie je žiadna škola.

http://zivot.cas.sk/clanok/16438/plni-si-sen-uznavany-slovensky-vedec-stavia-svojim-rodakom-skolu
http://zivot.cas.sk/clanok/18379/vedec-nakazil-svojim-nadsenim-dalsich-skola-v-afganistane-rastie-aj-vdaka-slovakom
http://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/vyslo-junove-cislo-casopisu-nasa-univerzita/
https://www.facebook.com/zdruzeniepreafganistan/
https://www.facebook.com/groups/378893898952829/

Po návrate späť do SR založil v r. 2014 občianske združenie: „Združenie pre pomoc rozvojavzdelávania a zdravotníctva v Afganistane (ZRVZA)“. V roku 2014 opäť vycestoval do krajiny a začal so stavbou plotu okolo areálu budúcej školy a kopaním 78 m hlbokej studne. Na jar roku 2015 sa pokračovalo so stavbou samotnej budovy školy a práca pokračuje ďalej aj v týchto dňoch.

Finančné prostriedky na realizáciu stavby sa pozháňali od dobrovoľných darcov, firiem hlavne v SR a v iných štátoch sveta. Väčšia časť finančných prostriedkov sa kryje pôžičkou. Ďaľšiu nezanedbateľnú časť(cca 20% nákladov) poskytla VŠ Sv. Alžbety. Na stavbu sa vyzbierali financie aj od členov rodiny.

Prostredníctvom nasledujúcich fotografií vám chceme priblížiť celý proces stavby. ZRVZA-e pri realizácii jeho cieľov pomohla a pomáha aj SANITAS SLOVACA.

Doc. RNDr. Nasir Jalili, CSc., MPH
Štatutárny zástupca