Sanitas Slovaca
agentúra pre rozvoj zdravia na Slovensku, o.z.

Naším hlavným cieľom je spolupráca a intenzívna podpora aktivít, ktoré vedú k rozvoju kvality primárnej a sekundárnej prevencie civilizačných ochorení. S podporou erudovaných garantov z rôznych medicínskych oborov je naším poslaním realizácia preventívnych medicínskych projektov a štúdií. Spoločným zámerom všetkých naších aktivít je skvalitnenie zdravotnej starostlivosti v podmienkach Slovenskej republiky.

Združujeme občanov

Združujeme občanov, ktorí podporujú a vyvíjajú aktivity smerujúce k rozvoju zdravia na území Slovenskej republiky.

Viac o nás

Spolupracujeme pri prevencii civilizačných ochorení

S podporou najerudovanejších garantov z jednotlivých medicínskych oborov znižujeme zaťaženie štátneho rozpočtu pri primárnej a sekundárnej prevencii civilizačných ochorení.

Viac o našich aktivitách

Zvyšujeme kvalitu zdravotnej starostlivosti

Realizujeme preventívne medicínske projekty v rôznych oblastiach zdravotníctva, ktorých spoločným zámerom je skvalitnenie zdravotnej starostlivosti v podmienkach Slovenskej republiky.

Viac o našich projektoch

Naše projekty


Podporte nás!

Aj malá podpora môže výrazne pomôcť. Darujte nám 2% z daní, prispejete k rozvoju zdravotníctva na Slovensku.